Трендовые проверки

   Трендові перевірки

   В підприємницьких колах трендом початку 2017 року справедливо можна вважати підготовку до планових та позапланових перевірок ревізорів з питань дотримання трудового законодавства. Адже відповідно до статті 6 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 року мораторій на проведення перевірок не поширюється на Державну службу України з питань праці та її територіальні органи.

Відтепер, роботодавцям слід шукати певної збалансованості інтересів між податковою мінімізацією та задоволенням рішучого бажання держави побороти тіньове працевлаштування. При цьому останнє демонструється як за допомогою встановлення безпрецедентного розміру штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, так і шляхом наділення надмірними повноваженнями державних інспекторів. Так, з позицій полегшення ведення підприємницької діяльності проект Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виглядає досить жорстким та вже спровокував обґрунтовані сумніви представників бізнесу в доцільності наділення відверто поліцейськими повноваженням перевіряючих.

Для розуміння підстав таких змін в період задекларованої дерегуляції слід згадати окремі положення підписаного 07 квітня 2016 року Україною з одного боку та Міжнародною організацією праці з іншого «Меморандуму про взаєморозуміння щодо реалізації Програми Гідної праці МОП для України на період 2016 - 2019 рр».

Загалом аналізуючи цей документ, можна говорити про взяття українською стороною на себе зобов’язань з виконання окремих положень програми задля досягнення певних позитивних результатів в сфері покращення соціального захисту та умов праці. Змістом цієї програми передбачено створення ефективної інспекції праці, модель якої в свою чергу адаптована до національного контексту та відповідає Конвенціям МОП №№ 81, 129.  Підкреслюємо,  що Законом України від 8 вересня 2004 року № 1985-IV ратифіковано  Конвенцію  Міжнародної організації праці N 81 «Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі», прийняту 11 липня 1947 року, а Законом України від 8 вересня 2004 року № 1986-IV ратифіковано Конвенцію  Міжнародної  організації  праці  N 129 «Про інспекцію праці в сільському  господарстві»,  прийняту  25 червня 1969 року. Обидва документи, які згідно із  ст. 19  Закону  України «Про міжнародні договори України» є частиною національного законодавства, особливу увагу приділяють тим самим повноваженням інспекторів праці. Зокрема відповідно до пп. а) п. 1 Конвенції № 81 інспектори праці, забезпечені відповідними документами, що засвідчують їхні повноваження, мають право безперешкодно, без попереднього повідомлення і в будь-яку годину доби  проходити  на  будь-яке  підприємство,  яке  підлягає інспекції. Це та інші положення, які вітчизняний центральний контролюючих орган в сфері праці намагається відобразити в вищезгаданому спірному проекті Постанови КМУ не знаходять відповідної підтримки в Державній регуляторній службі України. Дійсно, згадуваний проект є таким, що не відповідає основним засадам регуляторної політики. При цьому частиною 3 ст. 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» імперативно встановлено, що планові та позапланові заходи (перевірки) здійснюються в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку. Безумовно такі суперечності повинні бути усунені з пріоритетним врахуванням інтересів саме підприємців. Більше того, як відомо до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» внесені певні зміни, які дозволили органам місцевого самоврядування долучитися своїми людськими ресурсами до діяльності територіальних органів Державної інспекції України з питань праці та нарівні з ними проводити перевірки з аналогічними повноваженням. Таким чином законодавець розраховує охопити перевірками більше суб’єктів господарювання. Проте поки новий порядок проведення перевірок не буде прийнято, будь-які планові та позапланові заходи органів місцевого самоврядування з цього питання є незаконними, а підприємства та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю мають право таких «інспекторів» не допускати.

І все ж наразі залишається діючим «Порядок проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів» (надалі – Порядок проведення перевірок), затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012 року № 390. Інформація про планові перевірки суб’єктів господарювання, міститься на офіційних веб-сайтах органів Держпраці. Наприклад щодо Одеської області дізнатись про планові перевірки можна перейшовши за наступним посиланням. Разом з тим, знайшовши своє підприємство в цьому списку не поспішайте нервувати. Можливо ваше підприємство вже перейшло до іншого - Перелік перевірок суб'єктів господарювання, які виключені з Плану Головного управління Держпраці в Одеській області на 2017 рік. При цьому підстави та умови виключення перелічених в другому документі підприємств з плану перевірок на 2017 рік територіальний орган Держпраці не повідомляє, а в тексті відповідного наказу лише зазначено, що така дія проводиться з метою лібералізації системи державного нагляду в сфері господарської діяльності.

Щодо позапланових перевірок, то на нашу думку слід пам’ятати, що відповідно до п. 3 Порядку проведення перевірок, позапланові перевірки за зверненнями фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктами господарювання вимог законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюються за наявності згоди Держпраці України на їх проведення. Пунктами 4-5 Порядку проведення перевірок передбачено, що інспектор має право на проведення перевірки за наявності у нього службового посвідчення та направлення на перевірку. Отже перелік цих документів надає можливість інспектору приступити до проведення позапланової ревізії суб’єкта господарювання. Таким чином, радимо за наявності наведених документів допускати перевіряючих до проведення перевірки та пам’ятати, що у випадку прийняття протилежного рішення існують всі підстави отримати постанову про накладення штрафу у розмірі від 9600 до 320000 тис. гривень.

Слід також звернути увагу на те, що Правлінням Пенсійного фонду України підготовлено проект постанови «Про Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю». Планується, що інформація, яка буде передаватись від ПФУ до Держпраці буде містити відомості зокрема про застрахованих осіб, які працюють за сумісництвом у 5-ти й більше страхувальників; застрахованих осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного страхувальника понад рік; страхувальників, у яких кількість застрахованих осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, більша, ніж чисельність штатних працівників у звітному місяці та/або їх кількість значно збільшено порівняно з попереднім звітним місяцем та інші відомості.

Чи матимуть зимові нововведення в сфері трудового законодавства позитивний соціально-економічний ефект або лише підсилять негативний вплив на бізнес-середовище продемонструють час та відповідна судова практика.

Подписаться на Telegram